XXXV Milla Urbana + 5Km Els Pujols 2019

Competition Data

 • Date: 14/07/2019
 • Running
 • IV LLiga Elitechip 2019  
 • Formentera
 • City: Es Pujols
 • Time: 10:30
 • Registered:
 • Limit: 13/07/2019 21:00
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federacio Atletisme Illes Balears

More competitions

Other competitions that may be of interest:

XXXV Milla Urbana + 5Km Els Pujols 2019

Competition Data

XXXV MILLA URBANA + 5KM – 2019

INFORMACIÓ GENERAL

Data: Diumenge 14 de juliol de 2019

Sortida i arribada:  Avgda. Miramar (Hotel Sa Volta) – Es Pujols

Hora de la prova: a les 10:30 hores.

Hora límit d'arribada: a les 12:30 hores.

 Límit d'inscripcions: 100 participants.

Preu de la inscripció:

 • 5 € per una cursa.
 • 10 € per la realització de les dues curses.
 • Les inscripcions dels nens/es en edat escolar seran gratuïtes, es a dir, des d'Iniciació fins a la categoria Cadet inclòs.

Horari Sortida de les diferents proves:

 • 10:30 h .- Iniciació, Prebenjamí i Benjamí
 • 11:45 h .- Aleví, Infantil i Cadet
 • 11:00 h .- MILLA
 • 12 h .- 5 Km

Recorregut: Circuit urbà de 800 m aprox. pels carrers d'Es Pujols. (adjuntem plànol del circuit)

 • Per a la Milla Urbana és faran 2 voltes al recorregut.
 • Per a la cursa de 5 km és faran 6 voltes + 200 m al recorregut.
 • Iniciació, Prebenjamí i Benjamí faràn el seus recorreguts al Passeig Marítim (sortida i meta).
 • Aleví: Sortida a Passeig Marítim + C/ Ro a Plana + C/ Espalmador.
 • Infantil: Una volta al circuit.
 • Cadet: Una volta + 200 m a l'Avinguda Miramar.

Avituallaments: Se situarà a la meta, on hi haurà fruita, aigua i begudes isotòniques.

REGLAMENT

ARTICLE 1.- Acceptació: La inscripció en la cursa suposa l'acceptació del present reglament.

ARTICLE 2.- Edat mínima: 5 anys fets el dia de la competició.

ARTICLE 3.- Categories i Premis: Es considerarà constituïda una categoria quan hi hagi 3 o més atletes inscrits; en cas contrari, l'organització podrà anul·lar la categoria i classificar els atletes en altres categories.

 

DISTÀNCIA CATEGORÍA ANYS  

100 m

Iniciació

2014

Absolut

200 m

Prebenjamí

2013 - 2012

Absolut

400 m

Benjamí

2011 - 2010

Absolut

600 m

Aleví

2009 - 2008

Absolut

800 m

Infantil

2007 - 2006

Absolut

1.000 m

Cadet

2005 - 2004

Masculí

Femení

 

 

 

MILLA 5KM

Juvenil

2003 - 2002

Masculí

Femení

Junior

2001 - 2000

Masculí

Femení

Promesa

1999 - 98 - 97

Masculí

Femení

Sènior

 

Masculí

Femení

Màster 35

Masculí

Femení

Màster 50

Masculí

Femení

Absolut

Masculí

Femení

 

Cada categoria tindrà premis entre els seus 3 primers classificats.

Els premis no son acumulatius, es a dir, si un/a participant te dret a dos premis s'entendrà que és mereixedor del de més categoria i optarà al premi que deixa aquesta el següent classificat de la categoria inferior.

ARTICLE 4.- Inscripcions: Les inscripcions se durà a terme a la pàgina web: elitechip.net

ARTICLE 5.- Retirada de dorsals: Se durà a terme el mateix dia de la prova a la carpa habilitada a la zona de sortida.

ARTICLE 6.- Desqualificacions: Seran automàticament desqualificats de la prova tots els atletes que:

 • No es col·loquin el dorsal oficial de la prova.
 • No realitzin el recorregut complet.
 • Alterin o ocultin la publicitat del dorsal.
 • Portin el dorsal adjudicat a un altre atleta.
 • Entrin a meta sense dorsal.
 • No atenguin les instruccions dels jutges o del personal de l'organització.

L'organització podrà excloure de la prova a alguns participants per comportaments antiesportius o de falta de respecte a cap els organitzadors i/o la resta de participants.

Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció a trofeu.

ARTICLE 7.- Servei mèdic: Hi haurà un metge responsable d'aquest servei. Tots els atletes amb problemes físics, respiratoris, al·lèrgics, etc., que necessitin atencions especials hauran de notificar-ho a l'organització abans d'iniciar la competició i fer-ho constar al revers del dorsal. Cada corredor participa en la cursa baix la seva responsabilitat i declara tenir un nivell de condició física suficient para afrontar la prova. L'organització recomana a tots els corredores realitzar-se un reconeixement mèdic i/o una prova d'esforç abans de la sortida.

ARTICLE 8.- Assegurança de la carrera: Tots els participants oficialment inscrits estaran coberts per una pòlissa d'assegurança contractada per l'organització, que cobrirà els accidents que es puguin produir com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova i mai com a derivació d'un patiment o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del reglament, ni pels produïts en els desplaçaments al i des del lloc on es desenvolupi la carrera. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin causar a tercers en hores posteriors a la seva participació en la cursa.

ARTICLE 9.- Seguretat de la carrera: La Policia Local de Sant Francesc, Protecció Civil de Formentera i l'organització són els encarregats de vetllar per la seguretat de la prova. Els atletes participants obeiran totes les indicacions que rebin del personal encarregat de la seguretat de la prova.

ARTICLE 10.- Mesures abans de la prova: Per tal de garantir la correcta realització de la cursa les setmanes abans de la prova esportiva, es durà a terme una reunió amb els diferents cossos de seguretat i voluntaris de l'organització, així mateix amb el metge que assistirà a la prova i que seran els encarregats de la coordinació i seguiment de la prova.

ARTICLE 11.- Durant la prova: El circuit estarà indicat amb cintes de color blanc i vermell. Els punts que requereixen una atenció especial, a més d'estar senyalitzat, hi haurà una responsable Policia Local, Protecció Civil o de l'Organització que vetllarà per aquest punt especialment.

ARTICLE 12.- Desprès de la cursa: Es retiraran totes les senyalitzacions del circuit i s'estarà en tot per la correcta recollida del material utilitzat i escombraries generades abans i durant la prova.

ARTICLE 13. - Descàrrec de responsabilitat: Considerant que he realitzat la meva inscripció per XXXV MILLA URBANA + 5KM 2019 em comprometo a complir les regles que regulen la carrera, a més de les regles de la direcció de la carrera.

Pel present:

 • Admeto que sóc l'únic responsable de totes les meves possessions i equipament esportiu durant el desenvolupament de la prova i les seves activitats col·laterals.
 • Afirmo i verifico que estic físicament preparat i prou entrenat per aquesta competició i que he passat els reconeixements mèdics oportuns. Estant físicament ben preparat per a la competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb la meva participació en aquesta prova. Si durant la prova, patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de l'organització el més aviat possible.
 • Accepto rebre sota el meu propi cost el tractament mèdic en cas de ser necessari per lesió, accident i / o malaltia durant la prova. Per això, assisteixo de pròpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la meva participació.
 • Permet el lliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant la prova.
 • Eximeixo a l'organització, directors de l'esdeveniment , col·laboradors , patrocinadors i voluntaris de la prova de qualsevol responsabilitat o reclamació per part meva. Incloent qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta i casos de mort . No és aplicable si el dany o lesió és motiu de la mala acció o deixadesa per part de l'organització.
 • Disposo de capacitat física , destresa tècnica i recursos de supervivència suficients com per garantir la meva pròpia seguretat , sota les condicions d'autonomia en què es desenvolupa la prova.
 • Domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per l'organització per a la prova , així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica . Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l'organització (jutges , metges i organitzadors ) en temes de seguretat.
 • Autoritzo als Serveis Mèdics de la prova, a què em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol·licitar , davant els seus requeriments em comprometo a abandonar la prova si ells ho consideren necessari per a la meva salut.
 • El meu dorsal és personal i intransferible pel que no podrà portar un altre participant o persona en el meu lloc.
 • Conec que l'entitat organitzadora , es reserva el dret d'admetre o no a algun participant , tot i haver abonat els drets de subscripció que em serien retornats en cas de no ser admès.
 • Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient:
 1. Transitar amb prudència pel circuit de la prova.
 2. No produir alteracions en els processos i en el funcionament natural dels ecosistemes.
 3. No deteriorar els recursos biòtics , geològics , culturals o , en general, del paisatge.
 4. Evitar les zones mediambientalment sensibles.
 5. Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adequats o , en tot cas , lluny de punts de pas o reunió de persones.
 6. No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats usualment per a la recollida dels mateixos.

ARTICLE 14. - Els organitzadors es reserven el dret de canviar o modificar qualsevol informació referent a la carrera o cancel·lar la mateixa per causes de força major, publicant-ho a la web oficial.

ARTICLE 15.- Queden prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

ARTICLE 16.- Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta.

Daniel de la Dueña Ocaña Tècnic d'Esports

Consell Insular de Formera

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica

 

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net