VIII Cursa Cala Sant Vicenç-Coves Blanques 2022

Competition Data

 • Date: 04/06/2022
 • Running
 • Mallorca
 • City: Cala Sant Vicenç
 • Time: 18:00
 • Registered:
 • Limit: 03/06/2022 23:59
 • Fee:
  Price structure
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federacio Atletisme Illes Balears

More competitions

Other competitions that may be of interest:

VIII Cursa Cala Sant Vicenç-Coves Blanques 2022

Competition Data

Sopars per els primers classificats
Hi haurà un sorteig entre els dos primers homes i les duess primeres dones, es sortetgeran un sopar o dinar de paella per dues pax al restaurant windshurt, un sopar de bufet al hotel d'on Pedro de 4 estrelles, un sopar o dinar al restaurant Brisa Marina del port i un val de 50€ de consumició a Plaça Vuit de SA Pobla. Per tots els nens participants un berenar de quely merienda i sucs.

 VIII CURSA DE SANT VICENÇ – COVES BLANQUES

CARRERA POPULAR  – 10 KM

4 DE JUNY 2022

 

 REGLAMENT

1.       La VIII Cursa Popular Ca Sant Vicenç – Coves Blanques, organitzada per l’Ajuntament de Pollença i l ‘Associaciò de Veïns de la Cala Sant Vicenç i que compta amb la col. laboració del Club Atletisme Pollença i patrocinadors, tindrà lloc el proper dissabte dia 4 de juny a les 18,00h, amb sortida des del principi del  Carrer Torrent de Can Botana, i arribada al mateix lloc.

2.       La cursa serà cronometrada per ELITECHIP (cronometratge electrònic) w.w.w.elitechip.net.

3.       Aquesta cursa està oberta a totes les persones, de qualsevol nacionalitat i sexe, federats o no. Les persones participants eximeixen a l’organització de qualsevol problema mèdic o físic que pugui succeir durant el transcurs de la cursa.

4.       El sol fet d’inscriure`s en aquesta cursa implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament

5.       Les persones inscrites podran recollir el dorsal i el xip d’un sol ús el mateix dia de la cursa

6.       El fet de no retirar el dorsal en els termes establerts significa que s’hi renuncia.

7.       Un cop realitzada la inscripció, el seu import no se retornarà si la no participació d’atleta és per causes no imputables a l’organització.

8.       La inscripció nomes serà valida un cop s’hagi fet efectiu el pagament, tant si es fa per internet com si es fa de manera presencial. Cal portar el resguard de la inscripció i/o el DNI del titular per recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció. En el cas que el titular no pugui recollir el dorsal, caldrà que la persona autoritzada a fer-ho aporti una fotocopia del seu DNI juntament amb una autorització del titular.

9.       Per poder participar és obligatori córrer amb xip. En el cas de disposar de xip grog, de cronometratge, cal fer constar el codi de registre en el moment de fer la inscripció; de no tenir-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús al preu de 3€ (IVA inclòs), no reintegrables. Dit xip s’haurà de tornar en arribar a la meta un cop acabada la cursa.

10.   És obligatori portar dorsal al pit de manera ben visible. Els corredors sense dorsal i xip no podran entrar a meta.

11.   La cursa se considerarà tancada una hora i trenta minuts desprès de la sortida.

12.   Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció.

13.   Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

 1.        Mostra un estat físic deficient.
 2.        No realitza el recorregut complet.
 3.        No porta xip a la sabatilla.
 4.        No porta dorsal a lloc visible.
 5.        Mostra un comportament antiesportiu i protesta sense respectar el procediment establert.

14.   Pel fet d`inscriure’s a la cursa, el participant autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic així com a materials de promoció o publicitaris produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, pels reglaments i pels tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

15.   L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l`esdeveniment

16.   Els drets d’inscripció seran de 10 € per participant (no inclou el lloguer del xip).

17.   Altres increments acumulables:

 •        Lloguer xip: 2 € per participant.
 •       Portadors de xip grog: sense càrrec.
 •        Assegurança federació d`atletisme.
 •        Aquets imports no son reintegrables. El xip es personal, intransferible i imprescindible per participar-hi. És obligatòria la devolució del xip blanc un cop finalitzada la cursa
 •        Les categories infantil, aleví, benjamí i iniciació no paguen.

La inscripció i el pagament es faran de forma anticipada en línia a w.w.w.elitechip.net

18.   La inscripció es podrà fer el mateix dia de la cursa a les taules abans de la sortida

19.   El lliurament de dorsals es  farà a partir de les 16,00 h.

20.   Quant al recorregut, discorre pel nucli de població de la Cala Sant Vicenç i els voltants. El perfil presenta desnivells de pujades i baixades amb asfalt, camí de pedres i camí de terra, segons la zona. El traçat, d’uns 10 km, és el següent:

1.       Sortida de la illeta del començament del  carrer de Torrent de Can Botana direcció Bar Mallorca.

2.       Pujada pel carrer Cala Molins.

3.       Continuació pel carrer Dionís Bennàssar, fins al redol de les Coves Prehistòriques.

4.       Volta a l’esquerra baixant cap al carrer del Torrent.

5.       Carrer del Torrent de Can Botana sencer, direcció a la platja, fins al final.

6.       Volta a la dreta enfilant el carrer del Morro del Peix fins al final.

7.       Volta a l’esquerra pel camí del bosc de Can Botana fins al final del carrer de la Punta del Ferrer.

8.       Sortida a la Plaça Molins, volta a la dreta direcció Maressar i carrer Temporal.

9.       A l’hotel Simar, volta a la dreta pel carrer Cala Clara (avituallament davant Restaurant Windsurf).

10.   Volta a l’esquerra, enfilant l’Avinguda Cavall Bernat.

11.   A l’altura dels contenidors, gir a la dreta direcció a Coves Blanques fins al final del camí.

12.   Baixada de retorn pel camí de Coves Blanques fins a la barrera i gir a la dreta pel camí del pinar.

13.   Sortida del pinar davant La Moraleja i baixada pel carrer Font de l’Astor.

14.   Gir a la dreta fins a la petita rotonda i baixada a l’esquerra pel carrer de Torrent de Can Botana fins arribar a meta.

21.   Quant a les categories per edats i distàncies, serà com segueix:

CATEGORIA/EDAT                                                         DISTÀNCIA                

 •           VETERANS/ES MAJORS 60                                   Cursa completa 10 km
 •           VETERANS/ES MAJORS 50                                   Cursa completa 10 km
 •           VETERANS/ES MAJORS 40                                   Cursa completa 10 km
 •           ABSOLUT SUB 40                                                   Cursa completa 10 km
 •           JUNIOR  SUB 20                                                     Cursa completa 10 km
 •           JUNIOR SUB 20                                                      Cursa completa 10 km
 •           JUVENIL SUB 18                                                     Distància de 3 km
 •           CADET  SUB 16                                                       Distància de 2 km
 •           INFANTIL SUB 14                                                   Distància d’1 km
 •           ALEVÍ SUB 12                                                         Distància de 800 m
 •           BENJAMÍ SUB 10                                                   Distància de 500 m
 •           MINI-BENJAMÍ SUB 8                                           Distància de 300 m
 •           INICIACIÓ SUB 6                                                    Distància de 100 m

22.   Hi haurà servei de guarda-roba i custòdia per a les persones inscrites a la cursa

23.   L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes o de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis de darrera hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

24.   Hi haurà un avituallament al carrer Cala Clara, davant el restaurant Windsurf, i un altre a l’arribada

25.   Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la organització.

26.   TROFEUS, MEDALLES I REGALS:

 • Hi haurà trofeus pels primers classificats masculins i femenins de la cursa completa i medalles per a tots els corredors de la resta de categories.
 • També es donarà un regal especial a tots els participants.
 • Diversos sopars se posaran en joc entre els primers classificats

27.   Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt pels responsables de l`organització de l`activitat.

28.   La cursa podrà ser suspesa si, per les inclemències del temps, així ho determina l’organització de la prova. La seva decisió serà inapel·lable.

29.   Personal de seguretat, veure annex 1

30.   Mesures medi ambientals, veure annex 2

31.   Pla d`emergències, veure annex 3

32.   Itinerari sobre plànol, veure annex 4 a l'arxiu descarregable.

ANNEX 1: PERSONAL DE SEGURETAT

RESPONSABLES DE L`ORGANITZACIÓ VII CURSA SANT VICENÇ – COVES BLANQUES 4/6/ 2022:

DIRECTOR DE CARRERA

              Sr. FRANCISCO MAS CIFRE  amb DNI 42961268M

RESPONSABLE DE SEGURETAT

              Sr. RAMÓN NOGUERA CASTANYER amb DNI 43029804R

RESPONSABLE DEL PERSONAL AUXILIAR I VOLUNTARIS

              Sr. JAUME REINÉS CAMPOMAR amb DNI 43069174H

NOMBRE APROXIMAT DE PARTICIPANTS

              Està prevista la participació d’uns 200 atletes

MESURES DE SEGURETAT, SENYALITZACIÓ I FUNCIONS DEL PERSONAL AUXILIAR

 •               Tot el recorregut de la prova romandrà tancada al trànsit durant el pas dels participants, estant senyalitzat amb cons, tanques i les indicacions oportunes.
 •               El tancament del trànsit estarà controlat per membres de la Policia Local i pel personal voluntari de Protecció Civil i d’altres voluntaris d l’AAVV.

ANNEX 2:  MESURES MEDI AMBIENTALS

A)      RISCOS AMBIENTALS DE L’ESDEVENIMENT ESPORTIU:

·       Contaminació acústica, per renous dels vehicles de suport o el que puguin efectuar els participants, així com el públic assistent a la prova.

·       Contaminació ambiental per deixalles que puguin llançar els mateixos.

·       Erosió del sol i agressions a la vegetació en cas que algun participant surti de la ruta establerta.

B)      MESURES CORRECTORES

Per tal d’eliminar al màxim aquets riscos hem previst las següents mesures correctores ,contemplades al reglament de la prova i per tant d’obligat compliment per a totes les persones que hi prenguin part:

PRÈVIES A LA PROVA:

·       Organitzar un dispositiu de voluntaris, organitzadors, jutges o altres persones que col·laborin durant el desenvolupament de la cursa (policia local, protecció civil, voluntaris, gent de l’organització) als punts ambientalment més delicats per vigilar el compliment de la normativa mediambiental que figura al reglament de la competició.

·       Amb antelació a la data del esdeveniment es realitzarà una reunió amb totes aquestes persones per informar especialment d`aquesta normativa i de com han d`actuar en tot moment.

·       També es farà una reunió informativa o briefing prèvia a la prova amb els participants (el dia abans de la sortida) als quals es facilitarà el reglament (ja publicat a la web de Elitechip i se’ls informarà amb detall de la normativa ambiental. Aquest comunicat tindrà un caràcter més pedagògic que coercitiu. No obstant això, s’`ls recordarà l’obligatorietat d’acatar el reglament i la necessitat d’aplicar-lo en cas que sigui necessari per demostrar que la manca de respecte al medi ambient no queda impune.

·       Es delimitarà de forma perfectament visible amb tot el recorregut.

·       Si és el cas, s’escriurà el nº de dorsal del participant, amb marcador permanent, a l’embolcall de qualsevol producte susceptible de ser llançat que porti el corredor (gels o barretes energètiques).

DURANT LA PROVA:

·       Als avituallaments se serviran els aliments sense embolcall o pell en el cas de la fruita i en els casos d’aliments en què això no sigui possible o en el cas dels tassons de plàstic, no es permetrà que els esportistes surtin amb ells del mateix punt d`avituallament (hi haurà una zona assenyalada on s’obligarà que els deixin als contenidors situats allà mateix).

·       Si es el cas , tots els participants hauran d`acabar la prova amb el material amb que l`han començat; per tant no podran llençar cap objecte que duguin al moment de la sortida.

·       En cas que es detecti algun incompliment en matèria mediambiental, el participant serà desqualificat immediatament sense perjudici de les possibles sancions administratives per les mateixes conductes.

·       S`informarà als esportistes que no facin renou als llocs ambientalment més sensibles per tal de no alterar la fauna de l`entorn. També s’evitarà que el públic assistent a la prova s`aglomeri en aquests indrets ( es prepararà un control a la barrera d`entrada) i que en cap cas animi de forma sorollosa ja sigui amb la pròpia veu o amb botzines, instruments o dispositius que puguin alterar l`ambient acústic del lloc. En cas que l’organització, per mitjà d`alguna persona voluntària o col·laboradora, detecti aquestes conductes requerirà la presencia de la Policia Local o agents de medi ambient. Per aquest motiu tampoc accediran a aquets indrets els vehicles de suport a la cursa, excepte el de Protecció Civil, en casos puntuals d’emergència. Aquest vehicle es un NISSAN NAVARA amb matricula 9060 CGT de color taronja.

POSTERIORS A LA PROVA:

·       Les persones que estaran a càrrec de tancar la cursa retiraran les cintes i tot el material de senyalització a més de les deixalles que hagin pogut deixar els esportistes o el mínim públic assistent, ja que hi haurà zones de restricció al públic.

·       Les persones a càrrec dels avituallaments recolliran les deixalles que hagin quedat a la seva àrea i les classificaran segons sigui plàstic o matèria orgànica.

·       Una vegada replegats els contenidors o bosses de fems, seran depositats als llocs habilitats per a la recollida selectiva del municipi de Pollença.

ANNEX 3: PLA D`EMERGÈNCIES.

Aquesta prova, degut a les seves característiques, necessita tenir en compte una sèrie de mesures en cas d`emergència pel fet de discórrer per diferents indrets urbans i naturals. Per això, la cursa comptarà amb un dispositiu d’emergències prou eficient per garantir la seguretat de tots els esportistes i públic assistent.

SERVEI SANITARI

La prova comptarà amb l`assistència d’un Suport Vital Bàsic amb un metge que serà designat per l`organització i serà el màxim  responsable en temes sanitaris. Estarà en contacte permanent amb l’ambulància que estarà disponible en tot moment.

En cas de que passi alguna incidència a la zona de Coves Blanques, serà el Nissan Nevara de Protecció Civil, l`encarregat de traslladar qualsevol ferit fins al punt d`accés més proper per a l’ambulància, que serà l’Avinguda Cavall Bernat. Si la incidència ocorre a la zona de Can Botana, serà un vehicle policial el que traslladarà el ferit al punt més proper d`accés per a l’ambulància, que serà a la plaça de Cala Molins.

POLICIA MUNICIPAL

Realitzarà les funcions d`obrir la carrera als trams del circuit que discorrin dins sòl urbà i regularà el trànsit a les interseccions pactades amb el cap de la Policia Local.

VOLUNTARIAT

Els voluntaris compliran una funció imprescindible dins la cursa, ajudant a l’organització per tal que la prova transcorri sense cap incidència i assumint les responsabilitats assignades pels organitzadors. Tot i que realitzaran vàries tasques, la seva prioritat serà la de col·laborar amb el dispositiu de seguretat.

VOLUNTARIS AVITUALLAMENT

S`encarregaran de disposar tot el que sigui necessari per a què els corredors puguin seguir la cursa desprès de recuperar forces hidratant-se i menjant als avituallaments. En  cas d`haver-hi alguna retirada avisaran de l’abandonament als encarregats.

Sign-up Comments

 

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.
Publicidad
Peugeot
© Elitechip, 2008-2024, All rights reserved
Elitechip, S.L. B57506149 - info@elitechip.net